080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA ASIA

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA ASIA je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Azije oziroma Oceanije. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Azija je najobetavnejše svetovno ekonomsko območje. Osrednjo vlogo v Aziji prevzema Kitajska, ki kljub svetovni gospodarski krizi beleži močno gospodarsko rast. Množica infrastrukturnih projektov, spodbude gospodinjstvom pri potrošnji, socialna in zdravstvena reforma so poleg pocenitve denarja glavni razlogi, da je Kitajska eno najhitreje rastočih gospodarstev tudi v času krize. Indija ima eno najboljših demografskih slik na svetu, Indonezija in Malezija pa izvozita največ čaja, kavčuka in palmovega olja. Izvozna gospodarstva, kakršno je Južna Koreja, so z depreciacijo valut pridobila na izvozni konkurenčnosti. Z zdravim in delujočim finančnim sistemom, nizko stopnjo zadolžitve prebivalstva in zunanjetrgovinskimi presežki je Azija zrcalna slika razvitega sveta.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2020 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane