080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond Alfa, mešani podsklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

Sklad je  opredeljen kot  mešani uravnoteženi globalni sklad, ki nalaga sredstva  globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.
- Sklad ima med 35% in 65% sredstev naloženih v delnice in enote delniških ciljnih skladov.
- Sklad ima največ 65% sredstev naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih ter  v  ciljnih  skladih,  ki  nalagajo  v  prej navedene finančne instrumente.
- Pri naložbah sklada je dopustna več kot 35-odstotna izpostavljenost do  naslednjih izdajateljev: Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna skupnost, tretja država ali  javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.
- Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost.
- S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
- Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane