080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.

Naložbena struktura

Sklad je opredeljen kot običajni sklad denarnega trga - EUR O , saj je v celoti izpostavljen do evropske valute evro. Sklad svoja sredstva pretežno nalaga v instrumente denarnega trga in denarne depozite . Sklad ima največ 10 % svojih sredstev naloženih tudi v enote ciljnih skladov denarnega trga .

Tehtana povprečna zapadlost finančnih instrumentov v sredstvih podsklada (WAM) bo znašala največ 6 mesecev, tehtano povprečno trajanje finančnih instrumentov v sredstvih podsklada (WAL) bo znašalo največ 12 mesecev.

Zakaj Infond Money - Euro?

  •     naložba je primerna za kratek rok (do enega leta),
  •     ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na zaščiti glavnice,
  •     donosi so primerljivi kratkoročnim obrestnim meram bančnih depozitov,
  •     ker so naložbe sklada visoko likvidne oz. hitro izplačljive,
  •     donosi pokrivajo inflacijo na srednji rok.

Kdaj investirati v Infond Money  - Euro?

  •     v času negativnega trenda na kapitalskih trgih (npr. za umik iz delniških podskladov in kasneje ponovno vrnitev – prehajanje med podskladi krovnega sklada);
  •     za postopen vstop na delniške trge (npr. postopno prehajanje iz podsklada denarnega trga v delniške podsklade – zmanjša se tveganje kratkoročne volatilnosti delniških trgov);
  •     za zavarovanje donosov oz. glavnice naložbe (npr. v času pred načrtovanim izplačilom sredstev ali za postopen izstop iz delniških podskladov oz. krovnega sklada);
  •     v času, ko se čaka potek 5-letnega davčnega obdobja zaradi ugodnejše obdavčitve.

 

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane