080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond Bond - Euro, obvezniški posklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja sredstev podsklada.

Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- obveznice in druge oblike olastninjenega dolga,
- instrumente denarnega trga,
- denarne depozite,
- druge prenosljive vrednostne papirje.

Najmanj 90% sredstev podsklada je naloženih v obveznicah ali obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga (dolžniški vrednostni papirji in enote obvezniških ciljnih skladov).
Infond Bond je obvezniški podsklad, ki ima sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah, pri tem ima največ 30% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju. Delež tujih obveznic z bonitetno oceno nižjo od Baa3 po oceni Moody's oz. enakovredno oceno drugih bonitetnih hiš (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev podsklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju. Sredstva podsklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje ne glede na dospelost in v enote obvezniških ciljnih skladov, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada.

Podsklad ima lahko do 10% svojih sredstev naloženih v instrumentih denarnega trga in denarnih depozitih.

Podsklad ima lahko do 10% svojih sredstev v obliki dodatnih likvidnih sredstev.

Najmanj 70% sredstev je izpostavljenih do evropske valute evro.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane