080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Fleksibilni mešani podsklad ALTA HEALTH

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarne depozite.

Naložbena struktura

Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga, denarju oziroma denarnih ustreznikih in strukturiranih finančnih instrumentih z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (ETN - strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost obvezniškega indeksa in strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem). Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denarne depozite. Razmerje med različnimi naložbami je določeno na podlagi zakonskih omejitev, razmer in pričakovanj na gospodarskih ter finančnih trgih, donosnosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb. Podsklad ima lahko do 100 % sredstev naloženih v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki jih izdajo ali zanje jamčijo posebne kategorije izdajateljev, kot so Republika Slovenija ali katera od drugih držav članic (vključno z njihovimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi), tretja država ali mednarodna javna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.

ALTA SENIOR je sklad, ki ima prilagodljivo sestavo naložb. Sklad nima natančno določenega razmerja med dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji. Ob upoštevanju ekonomskih in drugih dejavnikov, upravljavec sklada spreminja portfelj tako, da je občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev občasno do dolžniških vrednostnih papirjev, v odvisnosti od pričakovanj rasti/padcev na finančnih trgih. V primeru, da se v prihodnosti pričakuje upadanje gospodarske rasti, se portfelj sklada spremeni tako, da je bolj izpostavljen do dolžniških vrednostnih papirjev in je zato sklad manj tvegan. In obratno, če se pričakuje gospodarska rast je portfelj sklada bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev zaradi pričakovane višje donosnosti kot v primeru dolžniških vrednostnih papirjev.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2020 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane