080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA USA

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Naložbena struktura

ALTA USA je regionalni podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz ZDA. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Kapitalski trg ZDA je največji in najbolj razvit trg na svetu. Investiranje v ZDA je privlačno tako zaradi velikega izbora delnic kakor tudi zaradi ugodnega vrednotenja podjetij ter nizke vrednosti dolarja. Zaradi same velikosti trga in kotirajočih delnic je veliko možnosti pri selekciji delnic in s tem usklajevanja tveganosti in donosnosti vzajemnega sklada.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane