080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

KD Latinska Amerika, delniški

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.

Naložbena struktura

Sredstva podsklada bodo z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta, in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem delu dodatka k prospektu, naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- lastniške vrednostne papirje (delnice, vključno s potrdili o lastništvu in enotami zaprtih investicijskih skladov),
- enote drugih odprtih investicijskih skladov (ciljnih skladov),
- dolžniške vrednostne papirje (državne in podjetniške obveznice),
- instrumente denarnega trga in
- denarne depozite.

Najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada bo naloženih v delnice in enote delniških investicijskih skladov, ki se nanašajo na izdajatelje iz trgov v razvoju Latinske Amerike.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane