080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Obvezniški podsklad ALTA BOND

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob majhnem tveganju.

Naložbena struktura

Obvezniški podsklad ALTA BOND bo imel sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah. Naložbe v obveznice zunaj naložbenega razreda ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju ne bodo presegle 30 % sredstev podsklada. Naložbe v obveznice izdajateljev z območja trgov v razvoju, ki so zunaj naložbenega razreda, ne bodo presegle 10 % sredstev podsklada.
Delež naložb v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga bo znašal najmanj 80 % sredstev podsklada. Olastninjen dolg pomeni vrednostne papirje s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice in enote obvezniških ciljnih skladov. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Podsklad ima lahko do 100 % sredstev naloženih v obveznice, ki jih izdajo ali zanje jamčijo posebne kategorije izdajateljev, kot so Republika Slovenija ali katera od drugih držav članic (vključno z njihovimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi), tretja država ali mednarodna javna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica.

Obveznice so eden izmed najpomembnejših naložbenih razredov. Zaradi lastnosti, ki jih imajo (nizka stopnja tveganja, likvidnost, privlačna tveganju prilagojena donosnost, nizka korelacija z delnicami, kar ponuja učinkovito razprsitev delniskega portfelja), so praktično nujen sestavni del vsakega naložbenega portfelja. Z naložbo v ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti skozi različne ekonomske cikle. Slednje je najbolj očitno ravno v obdobjih neugodnih gibanj na kapitalskih trgih, ko obveznice služijo kot izjemno učinkovit »ohranjevalec« vrednosti, saj uspešno blažijo padce tečajev na delniških trgih, obenem pa lahko, kar velja se posebej za podjetniske obveznice, pozitivno donosnost dosegajo tudi v obdobju gospodarske konjunkture in rasti delniških tečajev. ALTA BOND je eden najuspešnejših obvezniških podskladov v Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za najboljši podsklad v segmentu obvezniških vzajemnih skladov/podskladov.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane