080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa na podlagi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA BALKAN je fleksibilni mešani podsklad.Sklad lahko ima v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga, denarju oziroma v denarnih ustreznikih in strukturiranih finančnih instrumentih z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (ETN - strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost obvezniškega indeksa in strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem). Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.
Najmanj 80 % sredstev sklada predstavljajo naložbe izdajateljev z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa. V regijo Jugovzhodna Evropa so vključene naslednje države: Hrvaška, BiH, Makedonija, Srbija, Črna gora, Slovenija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija in Albanija.

Balkanska regija nam je blizu in jo dobro poznamo. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU. V času krize se je gospodarska rast ustavila, povečala se je stopnja brezposelnosti in zmanjšala se je likvidnost. Nizki tečaji delnic na regionalnih borzah so porok ugodnega vrednotenja regije, ki utegne kmalu privabiti kopico tujih vlagateljev. Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane