080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA EUROPE

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA EUROPE je regijsko usmerjen podsklad, ki bo najmanj 80 % sredstev vlagal v delnice izdajateljev z domicilom v Evropi ali v delnicah ter izdajateljev in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Številna evropska podjetja so med najboljšimi na svetu in beležijo izjemno rast. Veliko je močnih in globalno pomembnih podjetij, ki bodo z rastočim povpraševanjem pridobivala. Trenutne razmere na evropskih finančnih trgih kažejo na veliko nezaupanje in nam zato ponujajo ugodne priložnosti za vlaganja. Istočasno se pri vlaganju v evropsko regijo v precejšnji meri izognemo valutnemu tveganju.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2020 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane