080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Naložbena struktura

ALTA GLOBAL EMERGING je delniški sklad. Sredstva bo imel naložena v delnice in enote delniških ciljih skladov izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju bo najmanj 80 %, naložbe v posamično podregijo pa ne bodo dosegale 80 % sredstev podsklada. Med trge v razvoju spadajo države podregij Latinska Amerika - trgi v razvoju, Azija Pacifik - trgi v razvoju, Azijski podkontinent - trgi v razvoju, Evropa - trgi v razvoju,  in Afrika.
Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Z novo naložbeno politiko bodo imele stranke v enem skladu na dlani gospodarsko rast vseh svetovnih držav v razvoju. Z naložbo v sklad bodo vlagatelji deležni pozitivnih posledic gospodarskih reform v državah v razvoju, vpliva procesa urbanizacije, rastoče kupne moči kot posledico čedalje večjega deleža prebivalcev v srednjem razredu,  seveda pa bodo vlagatelje spremljale tudi težave in problemi v teh državah, ki so gospodarske, pogosto pa tudi politične narave.
Na podlagi naložbene politike so sredstva med posameznimi trgi skoraj povsem fleksibilna, kar pomeni, da je pomemben cilj upravljavca v vsakem trenutku najti trge, ki imajo najboljše razmerje med pričakovanim donosom in tveganjem. S skladom bo družba še dodatno razširila globalno prisotnost svojih naložb – za naše investicije bomo odprli določene trge, kjer sedaj nismo bili prisotni in tako vlagateljem na enem mestu ponudili delniške sklade, ki pokrivajo cel svet.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane