080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Infond Balkan

Naložbeni cilj

Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene regijsko omejene delniške sklade.

Naložbena struktura

Podsklad Perspektiva: EmergingStox je delniški investicijski sklad, katerega naložbe so geografsko omejene na tako imenovane porajajoče se trge (emerging markets). Naložbe podsklada so geografsko omejene na izdajatelje s sedežem ali pretežno dejavnostjo na porajajočih se trgih. Ti trgi oziroma države so opredeljeni kot države z nižjim bruto družbenim proizvodom na prebivalca v primerjavi z najrazvitejšimi svetovnimi gospodarstvi, ki zaradi ekonomskih, političnih, demografskih ali drugih sprememb dosegajo višje stopnje gospodarske rasti v primerjavi z razvitimi gospodarstvi.

Naložbena politika temelji na naložbah v delnice podjetij, ki izkazujejo dolgoročni potencial rasti, imajo dobre poslovne rezultate in obetajoč poslovni model.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane