080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA TECH

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in prejemkov od dividend.

Naložbena struktura

ALTA PHARMA-TECH je podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev tehnoloških podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v depozite, enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH je sektorski podsklad, ki ima svojo naložbeno politiko omejeno na delnice podjetij iz tehnoloških panog, kamor uvrščamo predvsem računalniško industrijo (programska in strojna oprema, elektronika, internet, telekomunikacije, zdravstvo), farmacijo in biotehnologijo. Ta podjetja so ključna za tehnološki napredek, ta pa je gonilna sila gospodarske rasti. Tehnološki sektor je zaradi močnih bilanc in želje netehnoloških podjetij po optimizaciji poslovanja krizo prebrodil v boljšem stanju kakor ostale panoge. Naložbe v delnice perspektivnih rastočih podjetij s področja znanosti in tehnologije, kakor tudi v manjša podjetja z velikim razvojnim potencialom, so odlična naložbena priložnost za najširši krog vlagateljev.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane