080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA GOODS

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad in bo najmanj 80 % svojih sredstev vlagal v delnice izdajateljev sektorja osnovnih potrošnih dobrin in sektorja trajnih potrošnih dobrin ali v delnice teh izdajateljev in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, pri čemer naložbe v posamezni sektor ne bodo dosegale 80 %. Delež naložb v delnice bo skupaj z naložbami v enote delniških ciljnih skladov znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev sklada. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada.

Izdatki za osnovne potrošne dobrine se neprestano povečujejo, saj je rast pogojena z rastjo prebivalstva ter hkrati dvigom življenjskega standarda. Kupna moč razvijajočih se trgov se povečuje, oblikovanje srednjega sloja pa narekuje tempo potrošnje. Potrošne dobrine so najboljša izbira v razmerah večjih negotovosti na trgih kot tudi recesiji, saj sektor deluje defenzivno. Dolgoročno torej sektor zagotavlja stabilno rast, saj je manj občutljiv na ekonomske cikle. Največji potencial rasti predstavljajo »razvijajoči se trgi« saj populacija na teh trgih raste hitreje kot v razvitem svetu.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane