080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA TURKEY

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA TURKEY je regijski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v Turčiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Turško gospodarstvo so v letih pred krizo zaznamovale visoke, tudi 9-odstotne stopnje rasti, kar je precej višje od evropskega povprečja. Na turško gospodarstvo ugodno vplivajo uspešne gospodarske reforme, privatizacija državnega premoženja in približevanje EU. Sklad vlagateljem omogoča preprost dostop do zelo transparentnega in likvidnega turškega kapitalskega trga brez zapletenih upravnih postopkov, ki so povezani s to deželo. Turčija je kljub precejšnji izvozni naravnanosti krizo s preusmeritvijo na rastoče trge in zaradi stabilnega finančnega sistema prestala v odlični formi.

Dejstva:

  • Trg s 70 milijoni prebivalcev. Eden najlikvidnejših hitro rastočih trgov.
  • Uspešno uvajanje gospodarskih reform in približevanje EU.
  • Pomembna geografsko-politična lega.
  • Naraščajoča kupna moč in BDP na prebivalca.
  • Znižanje inflacije v zadnjih 5 letih.
  • Stabilizacija domače valute.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2020 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane