080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

KD MM, sklad denarnega trga - EUR

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.

Naložbena struktura

Sredstva podsklada bodo z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta, in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem delu dodatka k prospektu, naložena v:
- instrumente denarnega trga in
- denarne depozite.

Tehtana povprečna zapadlost podsklada je praviloma med 30 in 180 dni. Sredstva so v celoti izpostavljena evru.

Podsklad ima lahko do 100 odstotkov sredstev naloženih v instrumente denarnega trga, ki jih izdajo ali zanje jamčijo posebne kategorije izdajateljev, kot so Republika Slovenija ali katera od drugih držav članic (vključno z njihovimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi), tretja država, Evropska centralna banka, Evropska unija ali Evropska investicijska banka.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane