080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast.

Naložbena struktura

Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Portfelj sklada se lahko brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram (strategija taktične alokacije naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja). Podsklad ima torej lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, ali dolžniških vrednostnih papirjih, ali instrumentih denarnega trga, ali enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ali v depozitih, ali v denarju in denarnih ustreznikih. Po geografskem kriteriju je sklad globalen, zato bo izpostavljen tako razvitim trgom kot trgom v razvoju, vsaki od obeh skupin gospodarstev pa z najmanj 20 odstotkov sredstev.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane