080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

KD Bond, obvezniški - EUR

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.

Naložbena struktura

Sredstva podsklada bodo z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta, in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem delu dodatka k prospektu, naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- dolžniške vrednostne papirje (državne in podjetniške obveznice),
- instrumente denarnega trga,
- enote drugih odprtih investicijskih skladov (ciljnih skladov),
- strukturirane finančne instrumente z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (zamenljive
obveznice),
- denarne depozite.

Najmanj 90 odstotkov sredstev podsklada bo naloženih v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in
obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 odstotkov sredstev je izpostavljenih evru.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane