080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA INDIA

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA INDIA je regijski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v Indiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Indija je najhitreje rastoč demokratičen trg z enim od največjih potencialov rasti med hitro rastočimi trgi. Dobra milijarda prebivalcev je ogromen človeški kapital, katerega nosilci so visoko usposobljeni delavci in priznani inženirji. Obeti za prihodnost kažejo spremembo strukture potrošnje iz osnovnih dobrin v zdravstveni, transportni in storitveni sektor. Na področju osebnega varčevanja se pričakuje postopen prehod z bančnih depozitov na borzni trg in v druge finančne naložbe.

Destva: 

  • 6-odstotna letna rast (v preteklih 10 letih).
  • Pričakovana najmanj 6-odstotna rast v naslednjih 10 letih.
  • Nadaljnja liberalizacija gospodarstva in močan proces urbanizacije bosta ustvarila močan srednji razred.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane