080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA GOLD je namenski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Zlato zaradi svojih edinstvenih značilnosti ponuja zanimivo naložbeno obliko; tudi v razmerah povečane inflacije. Dejstva: Zlato ni korelirano z nobenim premoženjskim trgom. Povpraševanje po njem narašča s strani držav v razvoju in njihovih prebivalcev, ki imajo vse večjo kupno moč (Indija, Kitajska). Njegovi viri so omejeni (po nekaterih podatkih je znanih in odkritih rezerv zlata le še za 15 let). Visoka volatilnost delniških trgov in politični spori v svetu podžigajo rast njegove vrednosti. Žlahtne kovine so v finančnih krizah edino povsod sprejemljivo plačilno sredstvo. Centralne banke razvitih držav imajo zaradi varnosti več kot polovico državnih rezerv v zlatu.

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane