080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izberi drug sklad

X

Skladi v vašem izboru

Niste prijavljeni!

Izberi drug sklad

Dodaj v moj izbor

Pristop k skladu

Več informacij

Delniški podsklad ALTA GLOBAL

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Naložbena struktura

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Globalna naložba je temeljna delniška naložba. Omogoča neomejene naložbene možnosti pri izbiri podjetij in tudi pri zasledovanju različnih naložbenih idej. Poudarek je na naložbah iz razvitih delov sveta, portfelj pa sestavljajo tudi ključne naložbe iz hitro rastočih svetovnih gospodarstev, s čimer prilagajamo tveganje in donos. Sklad je primeren za dolgoročna mesečna vlaganja (redno letno varčevanje).

Podatki o dejanskih naložbah na dan:

Naložbe po regijah / državah,

Naložbe po sektorjih,

Naložbe po tipih,

10 največjih naložb,

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane