080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izbira za vlagatelja primernega vzajemnega sklada je je odvisna predvsem od vlagateljeve nagnjenosti k tveganju ter obdobja varčevanja. Vlagatelj mora sklad izbrati na podlagi ciljev, ki jih s svojo naložbo želi doseči. Bistvo po katerem se je potrebno orientirati so pravila upravljanja v katerih je navedena naložbena politika sklada, ki jo mora vlagatelj pazljivo prebrati.

V Sloveniji trenutno poznamo več vrst vzajemnih skladov glede na naložbeno politiko. To so obvezniški, delniški, mešani vzajemni skladi, skladi denarnega trga, skladi absolutnega donosa, skladi skladov, pasivno upravljani skladi, itd... ki se razlikujejo glede na tveganje in pričakovano donosnost. V osnovi so skladi, ki imajo več delniških naložb priporočljivi za tiste, ki jim je najpomembnejši donos in jih nihanja vrednosti premoženja ne motijo. Medtem ko so obvezniški vzajemni skladi primerni so za vlagatelje, ki jim je pomembna stabilna in umirjena rast premoženja, brez večjih nihanj. Pri uravnoteženih vzajemnih skladih se sredstva investirajo tako v delnice kot obveznice zato so ti skladi priporočljivi so za vlagatelje, ki ne želijo prevelikih nihanj vrednosti premoženja, vendar želijo realizirati višje donose, kot jih prinašajo obvezniški vzajemni skladi.

Pri izbiri naj bodo vlagatelji pozorni tudi na stroške posameznega sklada. Ti običajno zajemajo vstopno provizijo, upravljalsko provizijo ter v nekaterih primerih tudi izstopno provizijo. Vstopna in izstopna provizija sta enkratnega značaja in se odtegneta od vsakokratnega vplačila oz. izplačila sredstev iz vzajemnega sklada. Na dolgi rok je najpomembnejša upravljalska provizija, saj jo družba za upravljanje vsak dan odtegne od vrednosti premoženja sklada in torej najbolj prizadene donosnost sklada, zato je za vlagatelja priporočljivo, da se pri odločitvi za vzajemni sklad temeljito posveti tudi tem postavkam, ki ji najde v pravilih upravljanja vzajemnega sklada.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane