080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Vlagatelj ima možnost zastaviti točke, na podlagi katerih lahko pridobi kredit, če je to v skladu s poslovno politiko posamezne poslovne banke. Pred sklenitvijo kredita lahko vlagatelj s strani družbe za upravljanje pridobi potrdilo o imetništvu enot premoženja.

Če banka tak zavarovalni instrument sprejme, posreduje družbi za upravljanje kreditno pogodbo, pogodbo o zastavi terjatev in nalog za vpis zastavne pravice. Tako zastavljene enote premoženja vlagatelj ne more izplačevati dokler banka ne zahteva preklica zastave.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane