080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Kaj je družba za upravljanje (DZU)?

Družba za upravljanje je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

Njena edina dejavnost je ustanavljanje in vodenje investicijskih skladov (kamor spadajo investicijske družbe in vzajemni skladi), ki so ločeni od njenega premoženja. Družba za upravljanje lahko upravlja enega ali več vzajemnih skladov ali investicijskih družb v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada, v katerih določi investicijsko politiko, višino provizij in druga vprašanja, ki so pomembna za upravljanje s premoženjem sklada.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane