080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?

Investiranje v vzajemne sklade predstavlja za vlagatelja zelo varno naložbo zaradi naslednjih razlogov:

  1. Sredstva sklada so naložena v različne vrednostne papirje (delnice, obveznice, sklade...) različnih izdajateljev s katerimi dosežemo večjo razpršitev sredstev in zmanjšamo celotno tveganje naložbe.
  2. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovoano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev.
  3. Glede na to, da je premoženje vzajemnega sklada sestavljeno iz večjega število naložb, je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje vzajemnega sklada zelo majhen.
  4. Večje število naložb v vrednostne papirje družb z visoko boniteto in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane