080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Dejavniki izbora

Ko smo enkrat opredelili finančne cilje je potrebno opredeliti oz določiti dejavnike, ki vplivajo na to, kateri produkt bomo izbrali pri zadovoljevanju določenega cilja. Med najpomembnejše dejavnike uvrščamo varnost, donosnost, likvidnost, denarni tok, davčne in stroškovne značilnosti, velikost portfelja, starost, stabilnost zaposlitve in bodoče zaposlitvene možnosti, zdravstveno stanje, itd.

Tveganje in donosnost

Tveganje je definirano kot verjetnost, da bo vlagatelj med varčevanjem ustvaril drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna.

Posameznik naj bi sprejemal toliko tveganja, kolikor si ga lahko privošči, ne zgolj na podlagi svojega odnosa do tveganja, temveč glede na naravo svojih ciljev in finančnih razmer. Vsak se mora vprašati, kaj želi doseči, koliko izgube je pripravljen prenesti, da bo še mirno spal in da ne bo ogrozil ključnih ciljev.

Najboljši način za zmanjševanje tveganja je razpršitev premoženja med več različnih naložb s katerimi bo dosegel zastavljene cilje ob zanj še sprejemljivem tveganju. Na splošno velja načelo, da daljše kot je obdobje varčevanja oz čas do načrtovanega dosega finančnega cilja, več tveganja sil lahko vlagatelj privošči.

Donosnost je eden izmed pomembnejših dejavnikov varčevanja in investiranja in je opredeljena kot razmerje med donosom in vloženimi sredstvi. Donosnost je tista, ki pritegne večino varčevalcev, da se odrečejo trenutni porabi finančnih sredstev zaradi želje po višji porabi v prihodnosti.

Na normalno delujočih trgih kapitala prinašajo nadpovprečno tvegane naložbe višjo pričakovano donosnost od povprečno tveganih. V prejšnjem stoletju so se kot najbolj donosne izkazale delniške naložbe, sledile so jim obvezniške, bančne vezave in kratkoročni državni vrednosti papirji.

Likvidnost

Likvidnost pomeni plačilno zmožnost oziroma unovčljivosti. Je lastnost premoženja ali njegovih posameznih delov, da se (hitro in brez izgub) spremenijo v denarna sredstva. Za investitorja je pomembno, da pri investiranju upošteva tudi ta vidik.

Stroškovni vidik

Preden se odločimo za določeno naložbo moramo ugotoviti, koliko znašajo stroški, ki so z njo povezani. Med stroške, katerim dajemo večji poudarek spadajo: vstopne in izstopne provizije, upravljavske provizije, transakcijski stroški, stroški odobritev, vodenja itd. Ločimo posredne in neposredne stroške. Neposredne plača vlagatelj v denarju, medtem ko se posredni (upravljavska, skrbniška provizija,…) kažejo v nižjem donosu naložbe. Predvsem pri dolgoročnem varčevanju moramo stroškom nameniti največjo pozornost, ker le-ti pomembno vplivajo na končno donosnost posamezne naložbe.

Davčni vidik

Podobno kot stroški, tudi davki pomembno vplivajo na končno donosnost posamezne naložbe. Zato je potrebno tudi iz tega vidika presoditi ali je dohodek, ki ga določena naložba prinaša za nas davčno ugoden ali ne.

 

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane