080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Izbor finančnih produktov

Izbor posameznih finančnih produktov je odvisen od opredeljenih finančnih ciljev, ocene finančnega stanja in preferenc posameznika.

Preberi več >>

Ocena finančnega stanja

Pri oceni finančnega stanja posameznika je zelo pomembno poznavanje mesečnih prilivov in odlivov, ki pokažejo iz katerega naslova denar pridobivamo in zakaj ga trošimo.

Preberi več >>

Opredelitev finančnih ciljev

Posamezne cilje uresničujemo z različnimi finančnimi instrumenti, ki se razlikujejo po stopnji tveganja in pričakovanega donosa.

Preberi več >>

Dejavniki izbora

Ko smo enkrat opredelili finančne cilje je potrebno opredeliti oz določiti dejavnike, ki vplivajo na to, kateri produkt bomo izbrali pri zadovoljevanju določenega cilja.

Preberi več >>

Implementacija in spremljanje

Sama implementacija finančnega načrta ni tako samoumevna, kot se zdi na prvi pogled. Problem je predvsem v sami doslednosti izvrševanja izbrane naložbene politike oziroma dejanskega vstopa posameznika na trg kapitala.

Preberi več >>

Kontrola in prilagoditve

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na spremembo sestave premoženja so čas, obstoječi finančni cilji, finančne razmere vlagatelja in finančni trgi. Spreminjanje in prilagajanje sestave premoženja je nujno, če pride do večjih sprememb v finančnih ciljih in razmerah vlagatelja ter ob večjih spremembah na trgu

Preberi več >>

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane