080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Likvidacija vzajemnega sklada ILIRIKA Denarni Evro

18.2.2015

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Slovenska cesta 54 A, Ljubljana, skladno s 305. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU – 2), obvešča javnost o začetku likvidacije podsklada ILIRIKA Denarni evro.

Firma, sedež likvidacijskega upravitelja:
ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Slovenska cesta 54 A, Ljubljana.

Ime sklada v postopku likvidacije:
ILIRIKA Denarni evro

Datum začetka likvidacije:
16. 2. 2015

Razlog za začetek likvidacije:
Čista vrednost sredstev podsklada ILIRIKA Denarni evro v štirih mesecih od dneva, ko je družba za upravljanje prejela odločbo Agencije o dovoljenju za upravljanje podsklada ILIRIKA Denarni evro, ni dosegla 100.000 evrov.

Opozorilo:
Od nastopa razloga za začetek likvidacije ni več mogoče pristopiti k pravilom upravljanja podsklada ILIRIKA Denarni evro in izvesti novih vplačil. Imetnik investicijskega kupona podsklada ILIRIKA Denarni evro od nastopa razloga za začetek likvidacije ne more več zahtevati izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona, ima pa pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu enot premoženja podsklada ILIRIKA Denarni evro, na katere se glasijo njegovi investicijski kuponi, v številu vseh enot premoženja podsklada ILIRIKA Denarni evro.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na info@vzajemci.com.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane