080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

NFD1 in drugi skladi ALPEN Investa od 31.7 z novimi imeni

31.7.2014

Po preimenovanju družbe NFD DZU v ALPEN Invest d.o.o., je Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) potrdila še preimenovanje skladov NFD1, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, NFD Razviti trgi, delniški podsklad in NFD Novi trgi. ALPEN Investovi skladi z današnjim dnem dobivajo nove nazive: Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa , Alpen.Developed, delniški podsklad in Alpen.Emerging , delniški podsklad. Preimenovanje skladov je posledica razvojne strategije družbe, ki se ozira tudi za tujimi vlagatelji. Za slovensko gospodarstvo je vsekakor najpomembnejši sklad Alpen.SI, ki je največji sklad v Sloveniji, ki glavnino svojih investicij vrača v slovensko gospodarstvo. ALPEN Invest si prizadeva za večjo vlogo v podjetjih, kjer imajo največji lastniški delež. Ob tem pa si želijo s svežim kapitalom podpirati tudi manjša hitro rastoča podjetja na slovenskem kapitalskem trgu.

V mesecu aprilu je takrat še družba NFD DZU pridobila dovoljenje ATVP za prenos podskladov NFD Azija, NFD Energija in NFD Finance k prevzemnemu podskladu NFD Novi trgi, ter prenos podskladov NFD IT, NFD Zdravstvo in NFD Obvezniški k prevzemnemu skladu NFD Razviti trgi. V juniju, ko se je družba preimenovala v ALPEN Invest, je zaprosila tudi za preimenovanje skladov, ki se udejanja danes.

Za slovensko gospodarstvo je vsekakor najpomembnejši sklad Alpen.SI, ki približno 80 % investicij sklada vlaga v slovenska podjetja, preostanek pa v države Jugovzhodne Evrope. Največji naložbeni delež ima sklad v Cinkarni Celje d.d., ki je eno izmed najbolj učinkovitih podjetij iz panoge na svetu in je trenutno v postopku iskanja strateškega vlagatelja. V ALPEN Investu veliko pričakujejo tudi od družbe Gorenje d.d., ki je druga največja naložba sklada. Prestrukturiranje Gorenja je zaključeno, zato pričakujejo konkretno izboljšanje rezultatov poslovanja. V svojem portfelju delnic ima Alpen.SI še druga uspešna slovenska podjetja, kot so: Pivovarna Laško d.d Krko d.d., Petrol d.d., Zavarovalnico Triglav d.d., Telekom d.d. V skladu je približno 35 % naložb, ki so trenutno v postopku privatizacije in skupnih prodaj. S svežim kapitalom si želijo podpirati tudi manjša hitro rastoča slovenska podjetja, kot je na primer podjetje Datalab.

ALPEN Invest se zavzema za aktivnejšo vlogo pri odločevalskih procesih v podjetjih, kjer so med največjimi delničarji. Trenutno imajo mesta v nadzornih svetih Cinkarne Celje d.d., Save d.d. in Alpeturja d.d., ni pa skrivnost, da se zavzemajo še za mesta v nekaterih drugih družbah.

»Osnovni cilj sklada Alpen.SI je postati prepoznaven regionalni sklad, ki omogoča tako malim kot večjim institucionalnim vlagateljem učinkovit vstop na trge JV Evrope. Sklad je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki si želijo alternativo obstoječih skladov, ki vlagajo sredstva na trge v razvoju. Za domače vlagatelje Alpen.SI sklad predstavlja priložnost za manj tvegano vlaganje, v primerjavi s kupovanjem posameznih domačih delnic, saj ponuja razpršenost naložb in odlično naložbeno priložnost za celotno JV Evropo.« je povedal Dejan Rajbar, izvršni direktor Alpen Investa. Ker je sklad fleksibilen, tako glede držav, kot tudi glede vrste naložb, vlagatelji lahko pričakujejo najperspektivnejše naložbe v regiji. Za tuje vlagatelje je sklad Alpen.SI odlična izbira za vstop na razmeroma nelikviden regionalni trg. Z nakupom sklada, ki je eden največjih v regiji, dobijo poleg lokalne ekspertize, ki jo ALPEN Invest nedvomno ima, tudi potrebno dnevno likvidnost.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane