080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

V tečajnico dodan FT Quant

23.6.2014

Od danes naprej lahko v tečajnici vzajemnih skladov na Vzajemci.com spremljate tudi gibanje vzajemnega sklada FT Quant. 

Vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad upravlja Numerica Partnerji DZU d.o.o., ki poleg FT Quant upravlja tudi Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju.

Podatki o FT Quant:

Cilj sklada: Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena struktura: Sklad bo imel lahko svoja sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah ter drugih dolžniških vrednostnih papirjih ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospe lost in v enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice. Sredstva sklada bodo lahko naložena v instrumente denarnega trga ne glede na bonitetn o oceno in preostalo zapadlost in v enote ciljnih skladov denarnega trga, ki nalagajo v to vrstne instrumente denarnega trga. Sredstva sklada bodo lahko naložena v denarne depozite z ročno stjo največ dvanajst mesecev.

Vstopni stroški: 5,00%

Izstopni stroški: 0,00%

Upravljavska provizija: 2,00%

Stopnja tveganja: 5 od 7

Priporočljiva doba vlaganja: najmanj 3 leta

Dokumenti sklada: Prospekt sklada, Ključni podatki za vlagatelja

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane