080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

NLB Skladi s tremi novimi podskladi

22.11.2013

NLB Skladi so dopolnili ponudbo skladov s tremi novimi podskladi. Družba NLB Skladi je dne 12.11.2013 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki dovoljuje oblikovanje treh novih podskladov:


NLB Skladi – Nepremičnine delniški


Opis:
Cilj podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti ob visoki ravni sprejetega tveganja z iskanjem naložbenih priložnosti v lastniških vrednostnih papirjev izdajateljev, ki jih uvrščamo v nepremičninske dejavnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja podsklada bo podobno globalnemu gibanju vrednosti nepremičnin.
Stopnja tveganja: 6 od 7
Dokumenti: KIID

NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

Opis:
Obvezniške naložbe veljajo za manj tvegano in posledično tudi manj donosno naložbo. Z izbiro obveznic zunaj naložbenega razreda pa lahko dosežemo tudi višje donosnosti do dospetja. Podsklad bo nalagal zlasti v obveznice zunaj naložbenega razreda izdajateljev v razvitih evropskih državah in Severni Ameriki.
Stopnja tveganja: 5 od 7
Dokumenti: KIID

NLB Skladi – ZDA delniški

Opis:
Naložbeni cilj podsklada NLB Skladi – ZDA delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti višji ravni tveganja z naložbami v delnice izdajateljev iz Združenih držav Amerike. Naložbeno tveganje podsklada se bo zmanjševalo predvsem z dobro panožno razpršenostjo.
Stopnja tveganja: 6 od7
Dokumenti: KIID
 

Novi podskladi bodo vlagateljem na voljo od 25. 11. 2013 dalje.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane