080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

ILIRIKA DZU: Začasna zaustavitev vplačil in odkupa investicijskih kuponov

6.5.2013

ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana), na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. list RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da bo od dne 6. 5. 2013 do vključno 13. 5. 2013 zaradi izvedbe postopkov pripojitev začasno zaustavila vplačila in izplačila za naslednje podsklade ILIRIKA Krovnega sklada:

- ILIRIKA Finance delniški
- ILIRIKA Gold delniški
- ILIRIKA Amerika delniški
- ILIRIKA Latina delniški
- ILIRIKA Prehrana delniški
- ILIRIKA Gazela delniški
- ILIRIKA Energija delniški
- ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški

ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana mora skladno z ZISDU-2 zaradi izvedbe pripojitve ustaviti vplačila in izplačila do vključno dneva izvedbe pripojitve, t.j. 13. 5. 2013.

Zahteve za izplačilo, ki jih bo ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana, za predhodno navedene podsklade prejela:
- do vključno 5. 5. 2013, bodo izplačane po trenutno veljavnih pravilih upravljanja;
- od vključno 6. 5. 2013 do vključno 13. 5. 2013, se bodo izvršile po zaključku
zaustavitve in bodo obravnavane, kot da so bile prejete 14. 5. 2013 do 7:00 ure zjutraj.

ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana bo vsa vplačila, ki bodo prispela na denarne račune predhodno navedenih podskladov od 6. 5. 2013 do vključno 13. 5. 2013, vlagateljem vrnila.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije v času uradnih ur na sedežu podjetja na Slovenski 54 A v Ljubljani, preko elektronske pošte info.DZU@ilirika.si ali preko brezplačne telefonske številke 080 21 90.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane