080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Spremembe: Krovni sklad KBM Infond

13.11.2012

Sprememba pravil upravljanja in združevanje skladov v upravljanju KBM Infonda


1. ZDRUŽEVANJE SKLADOV V UPRAVLJANJU KBM INFONDA V EN KROVNI SKLAD INFOND

KBM Infond upravlja skupaj 26 skladov. Med njimi je več skladov z zelo podobno ali celo enako naložbeno politiko. Zaradi optimizacije upravljanja in optimalnega poslovanja skladov le te združujemo pod streho enotnega Krovnega sklada Infond.

Ob združevanju se bodo nekateri skladi:

  • pripojili k drugemu podskladu in prevzeli ime sklada, h kateremu se pripojijo, ali
  • preimenovali in vključili v Krovni sklad Infond, kjer bodo naprej nastopali z novim imenom.


Grafični prikaz, kako se bodo skladi preimenovali, priključevali in združevali, najdete v nadaljevanju.

Vsi skladi razen Probanka globalni naložbeni sklad (PBGS) bodo vključeni v en Krovni sklad Infond, s čemer bo omogočeno davčno in vsebinsko kar najbolj optimalno okolje za naložbe in varčevanje v vzajemnih skladih. Postopek preoblikovanja ne vpliva na obdavčitev vlagatelja. Vsi skladi bodo poslej imeli v imenu naziv Infond.


2. PREIMENOVANJE PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD

Edini sklad, ki se še ne vključuje v Krovni sklad Infond, je Probanka globalni naložbeni sklad (PBGS), ki se zgolj preimenuje v Infond PBGS (ostaja sklad, ki kotira na borzi, z enotami sklada pa lahko trgujete bodisi na borzi bodisi prek družbe za upravljanje).


3. SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA

Zaradi pričetka veljavnosti prenovljenega Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje se spreminjajo tudi Pravila upravljanja skladov. Nekaj najvažnejših sprememb vam navajamo tukaj:

  • prenos med podskladi v istem dnevu: v primeru prenosa sredstev med podskladi se zahtevi za izplačilo iz starega in vplačilo v novega upoštevata istočasno – postopek prenosa bo tako izveden hitreje;
  • Ključni podatki za vlagatelje: namesto izvlečka prospekta je vlagateljem na voljo dokument Ključni podatki za vlagatelje, ki se ažurira vsaj enkrat letno;
  • najvišji možni stroški so usklajeni z novo zakonodajo, dejansko obračunani pa so navedeni v factsheetu posameznega sklada v zavihku Nakup in prodaja;
  • obračune lahko prejemate tudi na elektronski naslov: poslej lahko obvestila o vplačilih, izplačilih in prenosih vlagatelji prejemate tudi na elektronski naslov – obrazec za pooblastilo za tovrstno obveščanje najdete na spletu www.infond.si.


4. POMEMBNI DATUMI – TUDI USTAVITEV TRGOVANJA!

Zaradi prenosa podatkovnih baz bo trgovanje s skladi ustavljeno od ponedeljka, 10. decembra, do vključno ponedeljka, 17. decembra 2012.

Vplačila, ki bodo prispela na račun skladov v času zaustavitve trgovanja bo družba vrnila na račune vlagateljev, zahtevki za izplačila, prejeti v tem času, se ne bodo realizirali.

Spremembe podrobno.pdf

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane