080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Preoblikovanje ID-a Krona Senior v vzajemni sklad

13.8.2010

SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb (v nadaljevanju tudi vzajemni sklad) je oblikovan na osnovi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje upravljanja investicijskih skladov in je nastal iz preoblikovanja investicijske družbe KRONA SENIOR.

Naložbeni cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Razmerje med različnimi naložbami je določeno na podlagi zakonskih omejitev, razmer in pričakovanj na gospodarskih ter finančnih trgih, donosnosti, likvidnosti in varnosti posameznih naložb.

Merilo za ocenjevanje naložbenih ciljev je rast vrednosti premoženja vzajemnega sklada v primerjavi z drugimi investicijskimi skladi s podobno naložbeno politiko ter rastjo borznih indeksov (MSCI World Index, S&P 500 in DJ EURO STOXX).

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane