080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

KBM Infond bo upravljala sklade Probanke upravljanje

20.10.2011

Ker se je Probanka, d.d. odlocila slediti konsolidaciji dejavnosti upravljanja z investicijskimi skladi na slovenskem trgu in zaradi racionalizacije poslovanja njene financne skupine, je njena odvisna družba Probanka upravljanje premoženja d.o.o., ki upravlja krovni sklad z osmimi podskladi in en dodatni vzajemni sklad, od julija letos svoje napore usmerila tudi v prenos upravljanja teh skladov na drugo družbo za upravljanje.

Postopki so bili zakljuceni septembra in 30. 9. 2011 sta Probanka upravljanje premoženja d.o.o. in KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM sklenili pogodbo, na podlagi katere bo slednja prevzela upravljanje vseh skladov, katere sedaj upravlja Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Obe družbi za upravljanje morata še pocakati na dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za prevzem upravljanja.

Ceprav je Probanka upravljanje premoženja d.o.o. pomemben del financne skupine Probanke, d.d., se bo slednja v prihodnje še bolj osredotocila na razvoj produktov in storitev osnovne bancne dejavnosti. Zaradi prenosa upravljanja ponudba financne skupine Probanke, d.d. ne bo okrnjena, saj bo pri njej še vedno mogoce pristopiti k skladom, katerih upravljanje je predmet prenosa, ter vplacati njihove investicijske kupone in dati zahtevo za izplacilo njihove odkupne vrednosti.

KBM Infond je letos sicer že prevzel upravljanje Krekovih skladov. Po končanem prevzemu Probanke upravljanje bo KBM Infond upravljal okoli 300 milijonov evrov sredstev v 25 vzajemnih skladih.

Kaj to pomeni za vlagatelje?

Za vlagatelje se s prenosom upravljanja ne spremeni nič, saj je premoženje vzajemnih skladov ločeno od premoženja DZU. Vzajemni sklad najlažje opišemo kot skupek premoženja vseh, tako pravnih kot fizičnih oseb, ki so naložile svoj denar na račun vzajemnega sklada. Z zbranim denarjem se na trgu kapitala kupujejo različni vrednostni papirji. Vzajemni sklad je v lasti vseh vlagateljev, ki so vanj vložili svoj denar. Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enote, ki jih imenujemo tudi točke vzajemnega sklada. Točke predstavljajo pasivo vzajemnega sklada in vsebujejo sorazmerne deleže naložb, ki sestavljajo portfelj vzajemnega sklada. Denar vlagatelja je v enakih deležih razpršen v vrednostne papirje, kot je razpršena celotna naložbena struktura vzajemnega sklada.

Več o tem kaj je vzajemni sklad si lahko preberete v Osnovah vzajemcev.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane