080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Alta združuje sklade s podobno naložbeno politiko

14.7.2011

V skupini ALTA v avgustu nadaljujejo z izvajanjem strategije združevanja vzajemnih skladov s podobno naložbeno politiko. Zaradi izvedbe procesa združevanja skladov, ALTA ne bo sprejemala izplačil oziroma vplačil od vključno 3. 8. 2011 do vključno 13. 8. 2011 v vse sklade, ki so udeleženi pri preoblikovanju.

Združevanja vzajemnih skladov s podobno naložbeno politiko

V skupini ALTA nadaljujejo z izvajanjem strategije, ki so si jo zastavili ob združitvi treh pionirjev slovenskega kapitalskega trga. V želji po oblikovanju optimalnih naložbenih priložnosti za vlagatelje, so pričeli z združevanjem vzajemnih skladov, ki imajo že v tem trenutku podobno naložbeno politiko.

Z združevanjem skladov s podobno naložbeno politiko njihova ponudba postaja še bolj pregledna in enovita, pri čemer pa ohranja vso pestrost, ki jo prinašajo raznolike naložbene kategorije. Za vlagatelje se tako oblikuje paleta ALTA skladov, kjer se skladi ne bodo »podvajali« in s tem bo vlagatelju olajšana izbira potencialnih naložb. Poleg tega preoblikovanje prinaša ugodnejše pogoje za učinkovitejše upravljanje premoženja vlagateljev.
 

Prenosni sklad (sklad preneha z delovanjem) Prevzemni sklad (sklad ostaja po združitvi)
ALTA ENERGY+ ALTA ENERGY
ALTA BALKAN SELECT ALTA BALKAN
ALTA PLUS in ALTA INTERNATIONAL ALTA GLOBAL
ALTA TECH in ALTA HEALTHCARE ALTA PHARMA-TECH


S preoblikovanjem se premoženje prenosnih skladov v celoti prenese na prevzemne sklade.

Vrednost premoženja ostaja enaka
Postopek združevanja ne bo vplival na vrednost premoženja imetnikov investicijskih kuponov prenosnih skladov (skladov, katerih premoženje se bo preneslo na prevzemne sklade ). Na podlagi izračunanega menjalnega razmerja na dan 5. 8. 2011 bodo investicijski kuponi prenosnih skladov zamenjani za investicijske kupone prevzemnih skladov. Premoženje vlagateljev bo na dan 5. 8. 2011 vrednostno enako tako v prenosnem skladu kot v prevzemnem skladu.

Primer: Vlagatelj bo na dan 5. 8. 2011 imel v vzajemnem skladu ALTA TECH premoženje, vredno 850,00 €. V procesu preoblikovanja bo vlagatelj prejel ustrezno število enot prevzemnega sklada ALTA PHARMA-TECH, tako, da bo njegovo premoženje v ALTA PHARMA-TECH na dan 5.8.2011 znašalo 850,00 €.

Če ste imetnik investicijskih kuponov prevzemnih skladov, se zaradi postopka združevanja skladov, vaše število enot ne bo spremenilo. Po 5. 8. 2011 se bo vrednost premoženja vseh vlagateljev, udeleženih v postopke preoblikovanja, vrednotila v skladu s tržnimi gibanji, ki vplivajo na vrednost premoženja prevzemnih skladov.

Postopek združevanja poteka pod skrbnim nadzorom
Nad postopkom preoblikovanja skladov bdijo Agencija za trg vrednostnih papirjev, banka skrbnica in revizijska družba (KPMG Slovenija, d.o.o.), ki skrbno spremljajo vse korake preoblikovanja in s tem nadzirajo način izvedbe.

Postopek združevanja skladov je za vlagatelja kot imetnika investicijskih kuponov prenosnih skladov davčno nevtralen dogodek. To pomeni, da zaradi postopka preoblikovanja skladov imetnikom investicijskih kuponov ne nastajajo nobene davčne obveznosti.

Začasna zaustavitev prejemanja vplačil in izplačil v obdobju od 3. 8. 2011 do 13. 8. 2011
Zaradi izvedbe procesa združevanja skladov ALTA ne bo sprejemala izplačil oziroma vplačil od vključno 3. 8. 2011 do vključno 13. 8. 2011 v vse sklade, ki so udeleženi pri preoblikovanju (prenosne in prevzemne). Prav tako bo omejeno sprejemanje nalogov za prenose med posameznimi skladi. Zadnji dan, ko bo še mogoče oddati nalog za prenos sredstev med skladi krovnega sklada, udeleženimi pri preoblikovanju, je 28. 7. 2011.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane