080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Sklep ATVP o razvrščanju vzajemnih skladov

13.8.2010

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom povecevanja transparentnosti trga in enakopravne obravnave udeležencev trga, sprejema stališce, da bo pri razvršcanju vzajemnih skladov v posamezne kategorije, glede na njihovo naložbeno strukturo, v najvecji možni meri upoštevala mednarodno uveljavljen klasifikacijski standard EFC (The European Fund Classification).

Agencija bo EFC upoštevala v postopkih licenciranja novih vzajemnih skladov, družbam za upravljanje, ki upravljajo vzajemne sklade, katerih naložbena struktura ne ustreza kriterijem iz navedenega standarda, pa priporoca, da ob prvi naslednji spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada, strukturo naložb prilagodijo EFC.

Tako bodo določene štiri glavne klasifikacije vzajemnih skladov:

  1. Delniški - delniški vzajemni sklad mora imeti vsaj 85% sredstev v delniških naložbah
  2. Obvezniški - obvezniški vzajemni sklad mora imeti vsaj 90% sredstev naloženih v dolžniških vrednostnih papirjih. Sredstev ne sme imeti v delniških naložbah
  3. Denarni - skladi denarnega trge so razvrščeni glede na trajanje (od povprečne zapadlosti 60 dni do največ enega leta) in naložbene možnosti (od instrumentov denarnega trga do prenosljivih dolžniških instrumentov)
  4. Mešani - mešani sklad lahko investira v delnice, obveznice in valute


Več o omejitvah in klasifikacijah si poglejte na povezavi "Brošura z opisom klasifikacije skladov"

 

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane