080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Sporočilo za javnost vlagateljem Krekovih skladov

31.1.2011

Premoženje podskladov Krekovega krovnega sklada in vzajemnega sklada Krekov Globalni (v nadaljevanju Krekovi skladi) je popolnoma ločeno od premoženja Krekove družbe in z njo povezanih družb. Prav zato slabo finančno stanje podjetja Zvona ena holding, ki že od leta 2004 deluje kot popolnoma samostojna družba, nima neposrednega vpliva na upravljanje in delovanje Krekovih skladov. Pri Krekovih skladih gre za čisto premoženje, ki nima kreditnih obveznosti in je v celoti v lasti imetnikov investicijskih kuponov.

Celotno poslovanje Krekovih skladov dnevno nadzoruje Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in banka skrbnica – Banka Koper.

Uspešnost poslovanja Krekovih skladov potrjuje dejstvo, da so Krekovi skladi imeli v letu 2009 in v letu 2010 dobre pozitivne letne donose.

Izjavljamo, da so vse naložbe v Krekove sklade varne ne glede na aktualno dogajanje v povezani družbi Zvon ena holding d.d.. Glavna prednost vzajemnih skladov je ravno razpršenost njihovih naložb - posamezni sklad investira v več kot petdeset različnih delnic oz. obveznic iz različnih regij sveta.

 

Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane