080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Obvezniški podsklad Infond Bond

11.8.2010

Infond Bond je obvezniški podsklad Krovnega sklada Infond, ki nalaga sredstva v:

  • dolžniške vrednostne papirje (obveznice),
  • instrumente denarnega trga in
  • bančne depozite.

Najmanj 90 % vseh sredstev sklada je naloženih v državne, podjetniške in bančne obveznice. Največ 10 % sklada je naloženih v instrumente denarnega trga in bančne depozite. Najmanj 70 % sredstev sklada bo v evrskih naložbah.


Komu je namenjen

Vlagateljem, ki pričakujejo nizko naložbeno tveganje:

  • vsem, ki niso pripravljeni veliko tvegati;
  • vlagateljem, ki pričakujejo stalno unovčljivost (likvidnost) naložbe;
  • kot dopolnilni podsklad za zniževanje naložbenega tveganja v osebnem portfelju;
  • za zavarovanje donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali v primeru negotovega okolja na kapitalskih trgih.


Nekaj dejstev

Obvezniški sklad je za vlagatelja naložba v več deset različnih obveznic in nizkotveganih naložb. Takšna razpršitev omogoča nižje tveganje in zagotovljeno likvidnost sredstev v primerjavi z nakupom posamezne obveznice. Obvezniški sklad donose ustvarja iz naslova prejemanja obresti in iz spremembe borznih cen posameznih obveznic v skladu. Po dolgoročni donosnosti so primerljivi bančnim depozitom, vendar je njihova bistvena prednost v likvidnosti. Vlagatelji lahko svoja sredstva kadarkoli dobijo izplačana.

Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev. Ti lahko prenesejo sredstva iz bolj tveganega v obvezniški podsklad v času, ko načrtujejo postopno zaključiti varčevanje v skladih in kadar želijo zavarovati dotlej dosežene donose. Prav tako lahko vanj sredstva prenesejo v času negotovosti na borznih trgih in kasneje znova v želeni višje tvegani sklad. Obveznost za prijavo kapitalskih dobičkov namreč nastopi šele ob izplačilu sredstev na račun, ne ob prenosih sredstev med podskladi.

Obvezniški sklad je tako nujen del vsakega tveganega naložbenega portfelja, obenem pa je za vlagatelje, ki niso naklonjeni tveganju, primeren tudi kot samostojna naložba.

Infond Bond

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane