080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Dva nova podsklada v ponudbi ALTA Skladov

17.1.2011

ALTA Skladi je 10.1.2011, svoji ponudbi 22 vzajemnih skladov dodala še dva popolnoma nova podsklada:

 

Zakaj ALTA HIGH YIELD BOND?

ALTA HIGH YIELD BOND je prvi slovenski obvezniški vzajemni sklad, z naložbeno politiko usmerjeno v investiranje v t.i. “high yield” oziroma visokodonosne obveznice.

Visokodonosne obveznice, so obveznice, ki jih izdajajo države ter javne ali zasebne družbe in nosijo bonitetno oceno BB+/Ba1 ali nižjo, s strani S&P ali Moody’s. So oblika naložbe, ki v sebi združuje najboljše lastnostni dveh glavnih naložbenih razredov: delnic in obveznic.

Za ALTA HIGH YIELD BOND lahko rečemo, da nosi potencial donosnosti delniških vzajemnih skladov ob tveganju obvezniškega vzajemnega sklada.

 

Zakaj ALTA MONEY MARKET?

ALTA MONEY MARKET je sklad denarnega trga, ki se po varnosti uvršča povsem na vrh ponudbe Alta Skladov. Njegova naložbena politika je usmerjena v zagotavljanje enakomerne in zmerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob nizkem tveganju ter visoki likvidnosti in varnosti naložb. Pričakovano donosnost sklada lahko primerjamo s kratkoročnimi bančnimi depoziti vendar s ključno prednostjo popolne likvidnosti naloženih sredstev, ki so vam na voljo v vsakem trenutku. Sklad je namenjen konservativnejšim vlagateljem, ki si želijo visoke stopnje varnosti in likvidnosti svoje naložbe, ter želijo varčevati kratkoročno (do 1 leta).

 

Sprememba pravil upravljanja

Z dnem 10.1.2011 so tako začela večjati tudi spremembe pravil upravljanja:

  • Skupni prospekt z vključenimi pravili upravljanja delniških vzajemnih skladov ALTA GLOBAL, ALTA PLUS, ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA TECH, ALTA INDIA, ALTA GOLD, ALTA WATER ter ALTA TURKEY se spreminja zaradi preoblikovanja vzajemnih skladov v podsklade KROVNEGA SKLADA ALTA.
  • Prospekt z vključenimi pravili upravljanja KROVNEGA SKLADA ALTA se spreminja zaradi preoblikovanja v drugi in tretji alineji navedenih vzajemnih skladov v podsklade KROVNEGA SKLADA ALTA in zaradi ustanovitve dveh novih podskladov KROVNEGA SKLADA ALTA, Obvezniškega podsklada ALTA HIGH YIELD BOND in podsklada denarnega trga ALTA MONEY MARKET.
  • Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Delniškega vzajemnega sklada ALTA BALKAN SELECT se spreminja zaradi preoblikovanja vzajemnega sklada v podsklad KROVNEGA SKLADA ALTA.
  • Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ALTA EUROSTOCK spreminja zaradi nove skrbniške pogodbe.

Dne 10.1.2011 sta se preimenovala dva obstoječa vzajemna sklada:

  • Delniški podsklad ALTA SCI&TECH se je dne 10.1.2011 preimenoval v Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH
  • Delniški podsklad NOVA EVROPA se je dne 10.1.2011 preimenoval v Delniški podsklad ALTA NEW EUROPE

Več o spremembi pravil upravljanja >>

Do konca januarja lahko izkoristite akcijo in pristopite k podskladom ALTA Skladi brez vstopnih stroškov. Več o ugodnosti >>

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane