080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Združitev podskladov Pioneer Funds

6.12.2010

Imetnike enot premoženja obvešcamo, da je Odbor direktorjev družbe Pioneer Asset Management S.A. ("Družba za upravljanje"), ki je družba za upravljanje sklada Pioneer Funds ("Sklad") (vsak podsklad imenovan "Podsklad"), sprejel naslednje odlocitve:

Združitev Podskladov

Družba za upravljanje je z vidika glavnega cilja, vodenja Sklada na ekonomsko ucinkovit nacin in izboljšanje ponudbe Sklada, sprejela odlocitev o združitvi naslednjih Podskladov Sklada (Podskladi, ki se združujejo) v naslednje ciljne Podsklade, katerih naložbene politike so opisane spodaj ("Ciljni Podskladi").

Podskladi, ki se združujejo Ciljni podsklad

Delniški podskladi (Equity Sub-Funds)

 
Pioneer Funds – European Small Companies Pioneer Funds – European Potential
Pioneer Funds – European Equity 130/30 Pioneer Funds – European Research
Pioneer Funds – European Quant Equity
Pioneer Funds – European Equity Growth Pioneer Funds – Top European Players
Pioneer Funds – Global Trends Pioneer Funds – Global Ecology
Pioneer Funds – Global Sustainable Equity
Pioneer Funds – Global TMT Pioneer Funds – Global Select
Pioneer Funds – Top Global Players
Pioneer Funds – U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds – U.S. Researc

Obvezniški podskladi (Bond Sub-Funds)

 
Pioneer Funds – Euro Convergence Bond Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
Pioneer Funds – Inflation Plus Pioneer Funds – Absolute Return Equilibrium (ki se bo preimenoval v Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy)

Za tiste imetnike enot premoženja Podskladov, ki se združujejo, ki niso vložili zahtevka za odkup ali zamenjavo svojih enot premoženja, bo neto vrednost njihovih enot premoženja dolocena na dan 10. decembra 2010, na obracunski dan ustreznega Ciljnega Podsklada. Na podlagi te vrednosti bodo enote premoženja zamenjane v enote premoženja enakega razreda posameznega Ciljnega Podsklada.

Deleži posamezne enote premoženja bodo izdani do treh decimalnih mest. Po združitvi lahko bivši imetniki enot premoženja vsakega posameznega Podsklada, ki se združuje, sedaj imetniki enot premoženja  ustreznega Ciljnega Podsklada, zahtevajo odkup njihovih enot premoženja na kateri koli Obracunski dan v skladu z dolocbami Prospekta Pioneer Funds.

Združitve se bodo izvršile 11. decembra 2010.

Stroške in izdatke, ki bi nastali v povezavi z združitvami, bo kril posamezen Podsklad, ki se združuje, na dan 10. decembra 2010.
 

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane