080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Spremembe v evropski industriji investicijskih skladov

24.11.2010

 

Spremembe v evropski industriji investicijskih skladov z direktivo UCITS IV

Nedavno sprejeta evropska Direktiva o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (UCITS IV) pomembno spreminja okvirne pogoje delovanja evropske industrije investicijskih skladov. Njene določbe morajo države v svojo zakonodajo prenesti do sredine leta 2011. Za lokalne ponudnike, ki bodo morali pravočasno sprejeti ustrezne prilagoditvene ukrepe, prav gotovo pomeni izziv, obenem pa prinaša mnogo novih priložnosti. Vlagateljem v investicijske sklade po drugi strani zagotavlja večjo preglednost, izbiro in boljše informiranje.

Direktiva UCITS IV (angl. Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) ali poslovenjeno KNPVP (Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) spreminja obstoječo direktivo UCITS III in države članice zavezuje, da do 1. julija 2011 spremenijo nacionalno zakonodajo na področju investicijskih skladov.

UCITS IV prinaša pet najpomembnejših novosti, ki se nanašajo na trženje skladov v drugih članicah EU, strukturo proizvodov in komuniciranje s strankami, in sicer:

  1. zakonsko določeno čakalno dobo za trženje skladov v tujini znižuje na deset dni;
  2. uvaja t. i. potni list družbe za upravljanje (angl. Management Company Passport, MCP), ki omogoča neposredno ustanovitev investicijskega sklada v tujini;
  3. uvaja t. i. centralno-napajalno strukturo (angl. master-feeder), ki dovoljuje združevanje sredstev v en t. i. centralni sklad (angl. master) in večje upoštevanje regionalnih pogojev pri ustanavljanju investicijskih skladov;
  4. uzakonja čezmejno združevanje investicijskih skladov;
  5. vpeljuje Ključne podatke za vlagatelje (angl. Key Investor Information Document, KID), dokument, usklajen na ravni Evropske unije, ki je namenjen predvsem malim vlagateljem in ki nadomešča izvleček prospekta ter zagotavlja večjo jasnost in preglednost.

»Z uvedbo novosti se bo konkurenca prav gotovo povečala, zato bo konkurenčnost v primerjavi z mednarodnimi panožnimi ponudniki poslej še pomembnejša,« je prepričana Christa Bernbacher, direktorica Raiffeisen Capital Management (RCM) za Srednjo in Vzhodno Evropo. Pri RCM so zato že pred nekaj časa začeli pripravljalne ukrepe, v okviru izvajanja določb UCITS IV pa obravnavajo tudi načrtovano optimiranje organizacijske strukture. »Zaradi večjega prilagajanja trženja regionalnim zahtevam, ki ga bodo omogočile centralno-napajalne strukture, bomo med drugim lažje izkoristili potencial rastočih vzhodnoevropskih trgov in optimirali svoj nastop v posameznih državah,« meni Bernbacherjeva. Pozitivni učinki boljšega prihodnjega čezmejnega sodelovanja s pristojnimi organi držav članic, splošnega izboljšanja učinkovitosti in bolj pregledne konkurence naj bi stroškovne prednosti prinesli tudi strankam.

 

KID za boljšo informiranost malih vlagateljev

Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, ki nadomešča izvleček prospekta, bo poskrbel za večjo jasnost in preglednost pomembnih informacij. Bernbacherjeva povzema: »Oblika in vsebina Ključnih podatkov za vlagatelje bo poenotena v vseh državah Evropske unije in bo ciljno nagovarjala malega vlagatelja, zato bo dokument sestavljen v ustrezno poenostavljenem jeziku. Nasprotno od druge dokumentacije skladov bodo morali biti KID na voljo v uradnem jeziku posamezne države.« Ključni podatki za vlagatelje se bodo osredotočali zgolj na informacije, ki vlagateljem pomagajo pri odločanju, enkrat letno pa jih bo treba aktualizirati, in sicer v 35 delovnih dneh po koncu leta.

»Z vidika zagotavljanja okvirnih pogojev za uspešen produkt evropskih investicijskih skladov je UCITS IV v evropskem pogledu resničen mejnik,« je prepričana Christa Bernbacher.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane