080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Novosti na trgu

Naročite se na RSS

Spremenjena pravila upravljanja KD Krovnega sklada

9.11.2010

Družba za upravljanje KD Skladi je objavila spremenjena pravila upravljanja KD Krovnega sklada, s čimer želi med drugim izboljšati naložbene politike ter nadgraditi tehnike upravljanja naložb in varovanja premoženja pred tržnim tveganjem.

S spremembami pravil upravljanja se bo omogočilo učinkovitejše upravljanje premoženja podskladov, povečanje primerljivosti stroškov poslovanja podskladov KD Krovnega sklada s podskladi drugih krovnih skladov slovenskih družb za upravljanje in tudi dodaten način pristopa, poslovanja in vpogleda v naložbe skladov preko www.kd-skladi.net. Vse spremembe pričnejo veljati 5. decembra 2010.

Ključne spremembe pravil upravljanja so:

  • podrobnejša opredelitev ali zamenjava merila za ocenjevanje uspešnosti upravljanja premoženja (v nadaljevanju benchmark) pri večini podskladov;
  • sprememba nekaterih elementov naložbenih politik podskladov z namenom povečanja njihove določnosti, preglednosti in sistematičnega prikaza v skladu s prakso v drugih državah Evropske unije;
  • uvedba uporabe standardiziranih izvedenih finančnih instrumentov (prodajnih opcij) kot tehnike upravljanja naložb z namenom varovanja premoženja podskladov pred tržnim tveganjem pri vseh delniških podskladih (torej pri vseh, razen pri podskladu KD Bond, obvezniški, in podskladu KD MM, sklad denarnega trga);
  • prenos bremena stroškov borznih posrednikov v zvezi s posli z naložbami podskladov od družbe za upravljanje neposredno na ustrezne podsklade;
  • možnost sklenitve pogodb z borznoposredniškimi družbami in bankami, ki vsebujejo določbe o mehkih provizijah v obliki analiz finančnih trgov in izdajateljev ter dostopa do baz podatkov;
  • mesto objave povzetkov polletnih in letnih poročil krovnega sklada;
  • določitev enotne presečne ure za obračun prejetih vplačil in prejetih zahtev za izplačilo za vse podsklade (0.01 oziroma minuta čez polnoč vsakega obračunskega dneva);
  • uvedba elektronskega poslovanja v okviru spletne poslovalnice KD Skladi.net, s katerim sta omogočena elektronski pristop k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada in prejem zahteve za izplačilo z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, ter prenehanje sprejemanja zahtev za izplačilo investicijskih kuponov podskladov po elektronski pošti in telefaksu.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane