080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Pregled skladov po regijah.

Poznamo tri osnovne sektorje:

  1. Globalni,
  2. Razviti trgi,
  3. Trgi razvoju.

Med Globalne sklade so uvrščeni tisti skladi, ki niso ne regijsko ne panožno omejeni.

Med Razvite trge so uvrščeni skladi, ki svoja sredstva vlagajo na kapitalske trge držav, ki spadajo med razvite trge. Kategorija se razdeli na širše regije ter ožje regije. Širše regije so posamezni kontinenti. Ožje regije pa so posamezna geografska območja izbranega kontinenta. Skladi, ki vlagajo v vse oz. večino širših regij te kategorije so razvrščeni med Globalni razviti ker v nasprotnem primeru ne bi dobili realnega podatka o razpršitvi naložb. 

Med Trge v razvoju so uvrščeni skladi, ki svoja sredstva vlagajo na kapitalske trge držav, ki spadajo med trge v razvoju. Kategorija se razdeli na širše regije ter ožje regije. Širše regije so posamezni kontinenti. Ožje regije pa so posamezna geografska območja izbranega kontinenta. Skladi, ki vlagajo v vse oz. večino širših regij te kategorije so razvrščeni med Globalni trgi v razvoju ker v nasprotnem primeru ne bi dobili realnega podatka o razpršitvi naložb.

Poznamo še sintetične regije, kamor so uvrščeni skladi, ki tja vlagajo. Sintetična regija je sestavljena iz skupine držav, ki jo tvori (npr. EU, EMU, BRIC, KOMET itd.). Skladi, ki so uvrščeni v sintetično regio, so razvrščeni tudi geografsko (Globalni, Razviti trgi ali Trgi v razvoju).

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane