080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj

Pravna obvestila

Dobrodošli na spletnem mestu Vzajemci.com, katerega lastnik je družba VZAJEMCI d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana. Namen spletnega mesta www.vzajemci.com je obveščanje in izobraževanje širše javnosti o področju vlaganja v investicijske sklade. Obiskovalce naših spletnih strani vljudno naprošamo, da upoštevajo spodaj navedene pogoje uporabe.

Z ogledom tega spletnega mesta soglašate s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejemate.

Opozorilo vlagateljem

Donosnosti skladov so preračunane na podlagi vrednosti enot premoženja v matični valuti sklada; tako so vlagatelji teh skladov izpostavljeni tudi valutnemu tveganju.

Donos po družbah za upravljanje, regijah in sektorjih je izračunan na podlagi aritmetične sredine donosnosti skladov, ki spadajo v posamezne kategorije. Pri regijski in sektorski kategorizaciji je en sklad lahko upoštevan v več regijah oz. sektorjih, v kolikor to določa naložbena politika sklada.

Prospekti oz. ponudbeni dokumenti, pravila upravljanja, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje ter letna, polletna in mesečna poročila posameznega investicijskega sklada so brezplačno na voljo na spletnem mestu www.vzajemci.com, na sedežu družbe VZAJEMCI d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana vsak delovni dan med 8. in 17. uro ter na sedežih in v poslovalnicah ter na vseh vpisnih mestih posamezne družbe za upravljanje v njihovih delovnih časih. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačni izvod želenega dokumenta.

Zaščita blagovnih znamk

Vse blagovne znamke na spletnih straneh Vzajemci.com so zaščitene. Prav tako so zaščiteni tudi vsi logotipi blagovnih znamk navedenih spletnih strani. Uporaba blagovnih znamk, njihovih delov ali logotipov je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem družbe Vzajemci (v nadaljevanju: lastnik).

Informacije

Lastnik spletnih strani bo po najboljših močeh skušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov ter si hkrati pridržuje pravico do sprememb vsebin, vsebovanih na spletnih straneh. Prav tako si lastnik pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila preneha z dopolnjevanjem vsebin ali prekine delovanje spletnih strani.

Varovanje zasebnosti

Na spletnih straneh zbiramo kontaktne informacije uporabnikov. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih in kontaktnih podatkov prevzamejo obiskovalci spletnih strani. Kontaktne informacije uporabljamo zgolj za namen vzpostavitve stika z uporabnikom. Osebnih podatkov ne razkrivamo tretjim osebam. Vaš IP naslov bi uporabili zgolj v primeru ugotavljanja težav s strežnikom in pri urejanju spletnih strani.

Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na spletne strani tretjih oseb, za katere lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih mest.

Družba Vzajemci se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov varovala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).

Prav tako se družba Vzajemci zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene ob nakupu investicijskih kuponov ali ob naročilu pristopnih izjav investicijskih skladov, varovala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in si hkrati pridržuje pravico uporabe teh podatkov izključno za namene lastnih trženjskih aktivnosti.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, statistike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi lastnik v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.

Podatki, dokumenti, članki, mnenja in drugi zapisi na spletnem portalu Vzajemci.com ne predstavljajo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo investicijskih kuponov investicijskih skladov ali drugih vrednostnih papirjev. Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose investicijskih skladov ali ostalih vrednostnih papirjev, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Prihodnji donosi so lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

Lastnik izjavlja, da so podatki na teh straneh namenjeni promociji varčevanja v investicijskih skladih ter izobraževanju potrošnikov in da so objavljeni podatki verodostojni na dan, ko so bili objavljeni. Pridržujemo si pravico, da jih lahko kadarkoli in v kakršnikoli obliki spremenimo, dopolnimo oz. izbrišemo.

Lastnik ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov ali povezav na teh spletnih straneh oz. zaradi morebitnih nepravilnosti, nepopolnosti ali neažurnosti podatkov.

Uradni in zavezujoči dokumenti skladov so prospekti z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje, ki jih potrjuje Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Družbe za upravljanje so dolžne prospekte in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje ažurirati enkrat letno. Na naših straneh so objavljeni zadnji dokumenti, ki so nam dostopni.

Lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta, razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi lastnikovega namernega zavajanja ali malomarnosti.

Vsebina in informacije, objavljene na spletnem mestu Vzajemci.com, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja. Nobena informacija o posameznih finančnih instrumentih ali produktih, vsebovana na spletnem mestu, tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodila ali priporočila glede investicijskih odločitev posameznega obiskovalca spletnega mesta, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v investicijske kupone posameznega investicijskega sklada pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pomembno je, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2021 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane